๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ รำลึก ๑๕๒ ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

 

prapanwasa

เนื่องในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ครบรอบ ๑๕๒ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิการเจ้า พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

“สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิการเจ้า” เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๐๕ มีพระนามเดิม “พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา” เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยม) ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นสมเด็จพระบรมราชเทวีในรัชกาลที่ ๕

ขณะยังดำรงพระชนม์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย เป็นผู้นำสตรียุคใหม่ มีพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์หลายด้าน ส่งเสริมบทบาทของสตรีไทยให้ทัดเทียมบุรุษ ทำนุบำรุงพระศาสนา การศึกษา การสาธารณสุข เป็นแบบอย่างของสตรีไทย