การใช้คำราชาศัพท์ที่ถูกต้อง

การใช้คำราชาศัพท์ที่ถูกต้อง  

ทูลเกล้าฯ ถวาย กับ น้อมเกล้าฯ ถวาย

คำราชาศัพท์น่ารู้
                   

อ้างอิงจาก สำนักราชเลขาธิการ