พิธีรดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561 สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย จัดพิธีรดน้ำขอพร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยและเทศกาลวันสงกรานต์ โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)