พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. สภากาชาดไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม โดยถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)