พิธีทำบุญ วันคล้ายวันเกิดครบ 95 ปี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย

 

วันที่ 30 มกราคม 2561 สภากาชาดไทยจัดพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 95 ปี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเข้าร่วมพิธี และร่วมแสดงมุทิตาจิต ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย