พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามของยุวกาชาด

วันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 16.22 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด และประทานโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ให้กับยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 3 ราย และอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 13 ราย โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เฝ้ารับเสด็จ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ