พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานเงินส่วนพระองค์ และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล

           วันที่ 30 เมษายน 2558 -พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้เชิญเงินประทานเงินส่วนพระองค์ และสิ่งของประธานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติที่เกิดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประเทศเนปาล มามอบให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัยต่อไป

สิ่งของที่ประทานประกอบด้วยเช็คเงินสดจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และผงทำน้ำดื่ม (P&G) ที่สามารถนำไปบำบัดน้ำใช้ให้สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกับมาตรฐานน้ำประปาดื่มในประเทศอเมริกา จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ชุด สามารถทำเป็นน้ำดื่มได้ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ลิตร