ผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาและทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย     เพื่อนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 60 ปี ภายหลังพิธีเปิด เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้พบปะและมอบ   แว่นสายตาแก่นักเรียนที่เข้ารับการตัดแว่นสายตา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก ซึ่งตรงกับภารกิจหลักของสภากาชาดไทย คือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มีนักเรียนได้รับแว่นตาไปแล้วกว่า 71,719 คน จาก 77 จังหวัด นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งของสภากาชาดไทย
สำหรับโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท   เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2558 และในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา  และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา     สภากาชาดไทย 60 ปี สภากาชาดไทยจึงได้จัดทำเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติขึ้น  โดยการนำรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นรถบัสใหญ่ ออกแบบภายในพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สำหรับประกอบแว่นสายตาบนรถได้ทันที ทำให้เด็กนักเรียนได้รับแว่นสายตาในวันเดียวกัน นับเป็นโครงการ       ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตา เมื่อใส่แว่นตรงกับสายตาก็จะมองเห็น       เป็นปกติ  ทำให้ไม่ขาดโอกาสทางการศึกษา