ผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาและทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี จังหวัดสระบุรี

วันที่ 7 มิถุนายน 2559  เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 60 ปี ภายหลังพิธีเปิด เลขาธิการสภากาชาดไทย จะได้พบปะและมอบแว่นสายตาแก่นักเรียนที่เข้ารับการตัดแว่นสายตา ณ ห้องประชุมเพชรกุหลาบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เริ่มดำเนินการเมื่อ      ปี พ.ศ. 2558 และในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญ       พระชนมพรรษา 84 พรรษา  และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี สภากาชาดไทย จึงได้จัดทำเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติโดยการนำรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ เป็นรถบัสใหญ่ออกแบบภายในพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อประกอบแว่นสายตาบนรถได้ทันที ทำให้เด็กนักเรียนได้รับแว่นสายตาในวันเดียวกัน นับเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตาเมื่อใส่แว่น            ตรงกับสายตาก็จะมองเห็นเป็นปกติ  ทำให้ไม่ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้ สภากาชาดไทยดำเนินการโครงการ  แว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อนักเรียนในชนบท มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มีนักเรียนได้รับแว่นตาไปแล้วกว่า 68,031 คน จาก 77 จังหวัด นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง