ผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าตัดรักษาโรคตาแด่พระภิกษุสงฆ์จังหวัดระยอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 60 ปี

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559  เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี          อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 60 ปี  ภายหลังพิธีเปิด เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้เยี่ยมและถวายชุดสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา ณ วัดเนินพระ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

โครงการรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ        40 พรรษา ปฏิบัติงานผ่าตัดรักษาโรคตาแก่ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ประจำที่สถานีกาชาดที่ 6 อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  โครงการนี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง มีภารกิจต่าง ๆ ได้แก่

– ปฏิบัติงาน ณ สถานีกาชาดที่ 6 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน         โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันเป็นปีที่ 21 แล้ว

–  ปฏิบัติงานโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ฯ ณ โรงพยาบาลอำเภอ      ที่ไม่มีจักษุแพทย์และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2545 จนปัจจุบัน

–  ปฏิบัติงานรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ ฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีละ 6 ครั้ง         เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี 2551 จนปัจจุบัน

 

โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรม ฯ เริ่มดำเนินการตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้พระภิกษุและแม่ชี     โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรก เมื่อปี 2554 ที่วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท การปฏิบัติงานจะคัดเลือกพระและแม่ชีที่มีปัญหาโรคตาทั่วทั้งจังหวัดมารับการตรวจ ที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่พระภิกษุไม่เคยพบ     จักษุแพทย์มาก่อน ทำให้การปฏิบัติงานตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้พระภิกษุและแม่ชีนั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก จึงได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน

การปฏิบัติงานวัดเนินพระ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นับเป็นการปฏิบัติงานตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้พระและแม่ชี เป็นจังหวัดที่ 9 มีพระและแม่ชีมารับการตรวจรักษา จำนวน 489 รูป โครงการนี้ให้การตรวจรักษาโรคตาแก่ประชาชนทั่วไป พระภิกษุสงฆ์ และแม่ชี โดยไม่คิดมูลค่าไปแล้วกว่า 170,000 ราย ทำการผ่าตัดไปแล้วกว่า 49,000 ราย