ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร รับมอบเงินจากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ประเทศเนปาล


นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก บริจาคเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล โดยมี นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย