นายแผน วรรณเมธี เป็นประธานการประชุมเตรียมงานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11 ครั้งที่ 2/2558 ณ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย เพื่อสรุปการเตรียมงานการจัดงานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในหัวข้อ “สภากาชาดไทย : การพัฒนาระบบอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาในสังคมไทย” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรงแอมบาส
ซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา