ท่านเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ศึกษาดูงานฯ

S__671749เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุ ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ โดยมี นางอนงค์ สวรรค์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ให้การต้อนรับ