สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

b1 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานบริหาร

 

เบอร์โทรศัพท์  :  0-2251-7858-9
เบอร์แฟกซ์  :  0-2251-7858
อีเมล์  : psd.trc@gmail.com

 

b3  สถานที่ติดต่อ

 

1871 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น 3 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร  10330

 

b2  แผนที่

 

[mappress mapid=”5″]