Select Page

7 เคล็ดลับ…ทำอย่างไรให้ “รู้สึกดี” ต่อตัวเอง

7 เคล็ดลับ…ทำอย่างไรให้ “รู้สึกดี” ต่อตัวเอง

 

feeling-face-1

 รู้สึกยิ้ม

 

1. สร้างความตระหนักรู้ในตัวเอง รู้ทันความคิดที่เราบอกกับตัวเอง ว่าช่วยให้มีพลังใจหรือกลับทำให้เรารู้สึกแย่ลงและเลือกที่จะคงไว้เพียงความคิดที่ช่วยสร้างพลังใจ (บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงและไม่หลอกตัวเองนะครับ)

2. ค้นหาความถนัดของตนเอง บ่มเพาะและพัฒนาความถนัดนั้นให้เกิดเป็นผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ

3. ฝึกมองโลกในแง่ดี มีวิธีอธิบายสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ในทางที่สร้างกำลังใจให้ผลักดันชีวิตไปข้างหน้าในทิศทางที่เหมาะสม

4. ยอมรับข้อดีและข้อเสียของตัวเอง ไม่คิดเปรียบเทียบกับคนอื่น ซึ่งจะทำให้เรารู้สึกแย่หรือลำพองจนเกินไป

5. หาแบบอย่างที่ตนชื่นชมและพร้อมเรียนรู้จากเขาเหล่านั้น ฝึกหัดที่จะเรียนรู้และรับฟังผู้อื่น โดยเฉพาะจากแบบอย่างที่ดี

6. รู้จักตั้งเป้าหมายและลงมือทำจนประกอบความสำเร็จ อาศัยความสำเร็จนี้ผลักดันวงจรเพื่อเพิ่มความรู้สึกที่ที่ให้กับตัวเองต่อไป

7. หมั่นดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงสดชื่นอยู่เสมอ

 

feeling-face-2

รู้สึกดีต่อตัวเอง