Select Page

ใบเตยเพื่อสุขภาพ

ใบเตยเพื่อสุขภาพ

 

Pandan-water

 

ใบเตยเป็นพื้นสมุนไพรที่ให้กลิ่นหอม นิยมนำมาคั้นน้ำเพิ่มกลิ่นหอมและสีสันให้กับอาคารและขนมไทยหลายชนิด และนอกจากกลิ่่นหอมๆ

และสีเขียวสวยๆ แล้ว ใบเตยยังเป็นพื้นสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยดูแลสุขภาพและรักษาโรคได้ด้วย เช่น ส่วนใบของใบเตยจะช่วยดับร้อน ช่วยรักษา
โรคหวัด รักษาอาคารติดเชื้อ และขับปัสสาวะ ส่วนผลของใบเตย จะช่วยย่อยอาหารบำรุงกำลังขับเสมหะ แก้พิษสุราส่วนดอกของใบเตยจะมีน้ำมัน
หอมระเหยที่ช่วยให้หายใจสะดวกและรู้สึกผ่อนคลายเมื่อสูดดม ส่วนรากของใบเตยก็มีประโยชน์ เพราะจะช่วยรักษาโรคหิตและอาการเลือดออกตาม
ไรฟันได้ จะเห้นได้ว่าใบเตยมีสรรพคุณดีๆ ทุกส่วนของต้นเลย แต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักนิยมนำใบมาปรับปรุงอาหาร คราวนี้ลองนำดอกใบเตยและใบ
ของใบเตยมาต้มกับน้ำ โดยใส่น้ำ 3 ส่วน ต่อดอกและใบของใบเตย 1 ส่วนแล้วดื่มวันละ 3 แก้วหรือดื่ม 1 แก้วหลังอาหารทุกมือ คุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้น