Select Page

อาการชาปลายนิ้วมือ

อาการชาปลายนิ้วมือ

 

เมื่อมีอาการชาปลายมือ นอกเหนือไปจาก โรคเส้นประสาทมือถูกบีบวัด : Carpal Tunnel Syndrome (CTS) แล้วยังมีสาเหตุอื่นๆ

อีก เช่น

Carpal-Tunnel-Syndrome

 

 

1.) โรคเหน็บชา ซึ่งเกิดจากการขาดวิตามิน B1 รวมไปถึงผู้ที่ใช้แรงกายหนักและกินคาร์โบไฮเดรทมาก ผู้ที่มีภาวะขาดอาหาร ซึ่งคนเหล่านี้มักจะมีอาการชาปลายมือปลายเท้าทุกนิ้ว

2.) โรคเบาหวาน ที่ปล่อยให้มีน้ำตาลในเลือดสูงเรื้อรัง (นาน 10 ปี ขึ้นไป) ทำให้เส้นประสาทเสื่อมมีอาการชาปลายมือปลายเท้าทุกนิ้ว แพทย์จะวินิจฉัยจากลักษณะของโรค CTS คือมีการปวดหรือชาที่บริเวณ 3 นิ้วครึ่ง ได้แก่ นิ้วโป้ง นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางซีกที่ติดกับนิ้วกลาง การกดหรือเคาะที่ข้อมือ (ตรงด้านเดียวกับฝ่ามือ) ข้างที่มีอาการ อาจกระตุ้นให้เกิดอาการหรือชาที่ปลายมือได้

ถ้าพบว่ามีอาการปวดหรือชาปลายมือ กินวิตามิน B รวมหรือ B1 ประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วไม่ทุเลา หรือเป็นโรคเบาหวานและมีอาการชา

เฉพาะ 3 นิ้วครึ่งดังกล่าว ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ หากปล่อยให้เส้นประสาทมือถูกบีบรัดนานๆ อาจทำให้กล้าเนื้อมือฝ่อและพิการได้