Select Page

หลังรับประทานอาหาร ทำให้ง่วงนอนจริงหรอ?

หลังรับประทานอาหาร ทำให้ง่วงนอนจริงหรอ?

 

Eat-a-lot

 

มักมีคนพูดว่า หนังท้องตึง หนังตาหย่อน หลายคนสงสัยว่า หลังรับประทานอาหารแล้วทำให้ง่วงนอนจริงหรือ? หลังรับประทานอาหาร

มีผลทำให้ง่วงนอนได้จริงๆ หลังรับประทานอาหารมีผลทำให้ง่วงนอนได้จริงๆ เนื่องจากกระบวนการสั่งงานในสมองช้าลง และจำนวนเลือดที่ไปเลี้ยง
สมองมีจำนวนลดน้อยลง เพราะเลือดจำนวนมากและระบบสั่งการในสมองถูกนำไปใช้ในกระบวนการย่อยอาหาร เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไป
กระเพาะก็จะเริ่มทำงาน และดึงเลือดจากส่วนต่างๆ มาช่วยย่อยอาหาร จึงทำให้กระบวนการทำงานในสมองช้าลง จึงทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียและง่วงนอน
ได้ค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วการนอนระหว่างวันเป็นเวลาประมาณ 15-30 นาที จะส่งผลดีกับร่างกาย เป็นการชาร์จแบตฯ ให้กับร่างกาย ทำให้กลับมาสู้กับ
การทำงานได้แบบสดชื่นอีกครั้ง

การนอนหลับเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในร่างกาย มีการหลั่งฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตออกมา มีการซ่อมแซมอวัยวะ

ที่สึกหรอ และช่วยเสริ้มสร้างความต้านทานการติดเชื้อได้ด้วย ลองสังเกตดูคนอดนอนมักเป็นหวัดง่ายเนื่องจากภูมิคุ้มกันลดลงเพราะพักผ่อน
ไม่เพียงพอ