Select Page

ทำไมหูอื้อเมื่อน้ำเข้าหู?

ทำไมหูอื้อเมื่อน้ำเข้าหู?

 

Tinnitus

 

แต่ละคนคงมีวิธีการแก้ปัญหาน้ำเข้าหูด้วยวิธีการต่างๆ กัน แต่วิธีที่คุณหมอแนะนำมาคือให้เอียงศีรษะด้านที่น้ำเข้าหูข้างนั้นลงต่ำแล้วดึงใบหู

ให้กางออก โดยเฉียงไปด้านหลังเล็กน้อย จากนั้นน้ำที่เข้าไปในหูก็ไหลออกมาเอก แล้วอาการหูอื้อเมื่อน้ำเข้าหูก็จะหายไป ส่วนที่เรารู้สึกหูอื้อเมื่อเข้าหูนี้
เป็นเพราะน้ำที่เข้าไปในหูจะไปทำให้ความดันในหูทั้งข้างของเราไม่เท่ากัน เนื่องจากว่าช่องหูของเรามีหน้าที่คอยปรับสภาพความดันภายในหู โดยช่องหู
จะมีลักษณะโค้งเป็นรูปตัวเอส (S) มีความยาวประมาร 3-4 เซนติเมตร และมีเยื่อบุภายในที่คอยทำหน้าที่ให้ความดันของเยื่อแก้วหูทั้งสองข้างเท่ากัน

ขณะที่เรากำลังดำน้ำ หรือขึ้นไปอยู่ในที่สูงๆ ส่วนที่เป็นช่องหูจะเปิดและปิดเพื่อปรับความดับของเยื่อแก้วหูทั้งสองข้างให้เท่ากัน