Select Page

ทำไมข้างๆ พีระมิดต้องมีสฟิงซ์?

ทำไมข้างๆ พีระมิดต้องมีสฟิงซ์?

 

Sphinx

 

ถ้าใครเคยไปเที่ยวที่เมืองกีชา ใกล้ๆ กรุงไคโร ก็คงต้องตะลึงกับพีระมิด 3 องค์ที่ตระหง่านอยู่บนทะเลทรายนอกกรุงไคโรพีระมิดนี้สร้างขึ้น

เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์แห่งอียิปต์ บริเวณใกล้เคียงจะมีรูปสลักของสฟิงซ์อยู่ใกล้ๆ กับพีระมิดและความลึกลับของสฟิงซ์นี้ก็เป็นสิ่งที่สร้างความฉงนสนเท่ห์ แก่นักโบราณคดีมานานกว่า 5,000 ปี

 

พีระมิดสร้างขึ้นเพื่อเป็น สุสานของฟาโรห์ แล้วรูปสลักสฟิงซ์ละมีไว้เพื่ออะไร?

 

สฟิงซ์คือ รูปสลักจากภูเขาหินที่มีหัวและหน้าอกเป็นผู้ชายและมีลำตัวเป็นสิงโต เชื่อกันว่าเป็นสิ่งซึ่งจะป้องกันวิญญาณและความชั่วร้าย

ที่อยู่รอบๆ พีระมิดได้ สฟิงซ์ที่ใหญ่ที่สุดคือ สฟงิซ์ในเมืองกิชา ซึ่งมีขนาดความยาว 70 เมตร และสูง 20 เมตร

เชื่อกันว่าสร้างขึ้นเมือง 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ใบหน้าเป็นพระพักตร์จำลองของกษัตริย์เชฟเรน (Chephren) ในราชวงศ์อียิปต์ที่ 4

นอกจากสฟิงศ์ใหญ่ในเมืองกิชาแล้ว ยังมีสฟิงซ์อีกมากมาย ในประเทศอียิปต์ที่เป็นรูปหน้าของกษัตริย์องค์ต่างๆ ของอียิปต์เพราะชาวอียิปต์โบราณ
เชื่อว่ากษัตริย์เป็นทายาทของเทพเจ้า ซึ่งเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ เมือกษัตริย์สิ้นพระชนม์ก็ต้องการกลับไปเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์อีกครั้ง
และเชื่อว่าจะกลับไปมีพลังอำนาจเช่นสิงโต ดังนั้นรูปสลักจึงมีลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งสิงโต มีสฟิงซ์อยู่แห่งหนึ่งที่มีรูปหน้าเป็นผู้หญิง ซึ่งสร้างขึ้น
ให้กับราชินีฮัตเชฟชุดที่เคยครอบบัลลังก์และปกครองอียิปต์ แต่รูปสลักนั้นสลักให้มีเคราด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งเยี่ยงชายของพระนาท