Select Page

ครูตัวเล็กที่สุดในโลก

ครูตัวเล็กที่สุดในโลก

 

Azad-1

 

นายอาซาด ซิงห์ (Azad Singh) วัย 22 ปี ได้รับสมญานามว่า ครูตัวเล็กที่สุดในโลก เพราะเขามีความสูงเพียง 3 ฟุต น้ำหนักตัว 19 กิโล

เท่านั้น สาเหตุมาจากความบกพร่องทางฮอร์โมน ทำให้ร่างกายหยุดการเจริญเติบโตตั้งแต่เขาอายุเพียง 5 ขวบ และต้องสวมใส่เสื้อผ้าของเด็ก 7 ขวบ
แม้ว่าเขาจะตัวเล็กแต่นั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่ออาชีพของเราแม้แต่น้อย