คณะแพทย์จุฬาฯ เชิญร่วมลงนามถวายพระพร

“ ร้อยดวงใจ … หลายร้อยดวง ” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัด “ โต๊ะ ” เพื่อ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ณ ลานโถง ตึก “ อานันทมหิดล ” เวลา 08.00 – 17.00 น.ภายหลังเสร็จสิ้นการลงนาม “ ถวายพระพร ” แล้ว คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จะนำใบลงนาม “ ถวายพระพร ” ทั้งหมดจัดทำเป็น รูปเล่ม เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป ( ปชส ข WWW-FB 228 / 2015 : 03 : 17 / 28 )

 10495122_818372408210756_520290462349186166_o