คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย บันทึกเทปอาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย บันทึกเทปอาศิรวาทถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี