Select Page

IMG_9850

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะนักศึกษารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบราวิจายา (Brawijaya University) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 75 คน

เข้าเยี่ยมชมกิจการของสภากาชาดไทย ได้แก่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภานเสาวภา และ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย โดยมี นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ

IMG_9900 IMG_9891 IMG_9892