ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เนื่องในวันที่  2  เมษายน  2558  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย    สภากาชาดไทย จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพร โดยมีนายแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพฺิธีเปิดกรวยและลงนามถวายพระพร ในวันที่  2 เมษายน  2558  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องรับรองชั้นล่าง  อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร   สภากาชาดไทย   นอกจากนี้ ที่สำนักงานจัดหารายได้ ได้จัดสมุดลงนามถายพระพรพร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจนถึงเวลา  16.30 น.

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ   ไปร่วมพิธีลงนามถวายพระพร โดยพร้อมกัน  สอบถามเพิ่มเติม   ฝ่ายผู้มีอุปการคุณ 0 22564031,

22524407

7