ขอเชิญร่วมพิธีวันสถาปนาสำนักงานบริหาร

DSC_0064

ด้วยวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี ตรงกับวันสถาปนาสำนักงานบริหาร ซึ่งในปีนี้สำนักงานบริหารจัดงานในวันพฤหัสบดี ที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ห้องโถง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สำนักงานบริหารขอเชิญร่วมพิธีวันสถาปนาในวันดังกล่าว