กีฬาบุคลากรสภากาชาดไทย “กาชาดเกมส์ ครั้งที่ 7”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาบุคลากรสภากาชาดไทย “กาชาดเกมส์ ครั้งที่ 7” โดยมี นายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบุคลากร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ แบดมินตัน กรีฑา โบว์ลิ่ง แชร์บอลหญิง กีฬามหาสนุก ปิดตาตีหม้อ เตะปิ๊บ ชักเย่อ นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด และประกวดกองเชียร์ โดยแบ่งกลุ่มเป็น 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีส้ม สีชมพู และสีฟ้า

– สีเขียว ประกอบด้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– สีส้ม ประกอบด้วย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานยุวกาชาด ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สำนักงานโภชนาการสวนจิตรลดา สำนักงานตรวจสอบ

– สีชมพู ประกอบด้วย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานการคลัง สำนักงานกลาง ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สำนักงานบริหารระบบกายภาพ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

– สีฟ้า ประกอบด้วย สถานเสาวภา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย สำนักงานบริหาร ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สำนักงานจัดหารายได้ สำนักงานอาสากาชาด ศูนย์ดวงตา ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

กีฬากาชาดเกมส์ ครั้งที่ 7 จัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสภากาชาดไทยเกิดความรักความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ช่วยลดความเครียด วิตก กังวล และทำให้เกิดความผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน โดยในปีนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดพาเหรด ได้แก่ สีเขียว การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ได้แก่ สีชมพู และถ้วยคะเเนนรวมกีฬาสูงสุด ได้แก่ สีเขียว