การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การคิดเชิงกลยุทธ์ และ ความเป็นกาชาด”

“การสัมมนา การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และความเป็นกาชาด  ของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 45 คน สังกัดหน่วยงานของสภากาชาดไทย รวม 25 หน่วยงาน จัดโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงกลยุทธ์ และ ความเป็นกาชาด"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงกลยุทธ์ และ ความเป็นกาชาด"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงกลยุทธ์ และ ความเป็นกาชาด"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงกลยุทธ์ และ ความเป็นกาชาด"การสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงกลยุทธ์ และ ความเป็นกาชาด"การสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงกลยุทธ์ และ ความเป็นกาชาด"การสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงกลยุทธ์ และ ความเป็นกาชาด"การสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงกลยุทธ์ และ ความเป็นกาชาด"การสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงกลยุทธ์ และ ความเป็นกาชาด"การสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงกลยุทธ์ และ ความเป็นกาชาด"การสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงกลยุทธ์ และ ความเป็นกาชาด"การสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงกลยุทธ์ และ ความเป็นกาชาด"การสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงกลยุทธ์ และ ความเป็นกาชาด"การสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงกลยุทธ์ และ ความเป็นกาชาด"การสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงกลยุทธ์ และ ความเป็นกาชาด"

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งศึกษาดูงานการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล และพิพิธภัณฑ์หลวงพ่ออุบาลี วัดธรรมาราม”