วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ซึ่งเป็นโครงการหลักประจำปี ๒๕๖๓ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ ห้องจุมภฎ ชั้น ๙ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเลขาธิการสภากาชาดไทยครบ ๙๗ ปี ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๙ อาคารเทิดพระเกียรติ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 ผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.21 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ...
  • สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน ประจำปี 2562 สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน ประจำปี  2562เมื่อวันที่  6 กันยายน  2562  เวลา  18.00 น  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นประธานเปิดงาน “สภากาชาดไทพบสื่อมวลชน” ประจำปี  2562  ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจสภากาชาดไทยต่อสังคมและประชาชน เพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริม ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ในการจัดงานครั้งนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้กล่าวชื่นชมสื่อมวลชนที่กรุณาเป็นฟันเฟืองอันสำคัญที่ช่วยเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยทั้ง  ...
  • กาชาดรวมพลจิตอาสา SHARE & SHOW กาชาดรวมพลจิตอาสา SHARE & SHOW สภากาชาดไทย องค์กรแห่งการให้และจิตอาสา รวมพลเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้ที่มีจิตอาสาทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเป็นผู้ให้ ด้วยการขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครของสภากาชาดไทย ในงาน “กาชาดรวมพลจิตอาสา share & show” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น LG สยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ โดยมี นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ...
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทเรียนจากแผ่นดินไหว ปี พ.ศ.2558 ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทเรียนจากแผ่นดินไหว ปี พ.ศ.2558 ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางวัสสิกา เผือกโสมณ รองผู้อำนวยการสำนักบริหาร สภากาชาดไทย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทเรียนจากแผ่นดินไหว ปี พ.ศ.2558 กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ซึ่งจัดโดยสภากาชาดเนปาลและสหพันธ์กาชาดสากลและเสี้ยววงเดือนแดง ณ กรุงกาฐมาณฑุ ตั้งแต่วันที่ 5-7 มีนาคม 2562 ในโอกาสนี้ นายสวนิต คงสิริ ...
  • รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ให้สัมภาษณ์เรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ให้สัมภาษณ์เรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.15 น. นางวัสสิกา เผือกโสมณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อเผยแพร่เรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องแก่ประชาชน ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ...

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวกิจกรรม

  • เตรียมพร้อม! โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานบริหาร (SMART) ประจำปี 2558 สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย กำหนดจัดโครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานบริหาร ประจำปี 2558 เรื่อง สมรรถนะหลักของบุคลกร (SMART) โดยปีนี้เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม (M: Moral & Ethic ) และการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (A: Active Learning) ซึ่งกำหนดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. การปฐมนิเทศ จัดขึ้นเพื่อแนะนำหัวข้อการจัดสัมมนา โดยทีมงานของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ...
  • คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบราวิจายา ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมสภากาชาดไทย วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะนักศึกษารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบราวิจายา (Brawijaya University) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 75 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการของสภากาชาดไทย ได้แก่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภานเสาวภา และ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย โดยมี นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ...